Методические материалы (пособие) для адвокатов Украины от адвокатов ДНР Донецка

Скачать пособие для адвокатов Украины на официальном сайте профессионального адвоката в городе Донецке Воробьева Дениса Анатольевича, Воробьева Сергея Анатольевич - адвокаты.dn.ua  +380992114505

1

Скачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие: "Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция по правам человека, индивидуальные заявления. Первое знакомство." в формате pdf

Скачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие: "Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция по правам человека, индивидуальные заявления". Первое знакомство." в формате Word 
  
Аннотация автора: Караман І. В.
ЄСПЛ, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство/І. В. Караман, В. В. Козіна. —Х.: Фактор, 2014. — 80 с.ISBN 978-966-180-607-7
Цей навчально-методичний посібник представляє собою своєрідний «вступ» до Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. Посібник складається з трьох розділів. Перший розділ викладено у формі найбільш поширених запитань, які можуть виникнути у зв’язку з поданнями індивідуальної заяви до Суду, та відповідей на них. Другий розділ містить основні нормативні акти, що стосуються захисту прав та свобод людини або юридичної особи в ЄСПЛ. Нарешті, третій розділ посібника містить
роз’яснення щодо заповнення нового формуляру заяви до ЄСПЛ. Для юристів та адвокатів і усіх інших категорій читачів, яким не байдужі права людини та можливість їхнього ефективного захисту на міжнародному рівні.
Содержание: 
Запитання № 1. Що таке — ЄСПЛ? .................................... 5
Запитання № 2. Що таке Європейська конвенція? ................. 6
Запитання № 3. Що таке протокол до Конвенції? .................. 8
Запитання № 4. Хто може звернутися до ЄСПЛ? .................. 8
Запитання № 5. Проти кого можна подати заяву до Суду? ..... 9
Запитання № 6. На що можна скаржитись? .......................... 9
Запитання № 7. Чи існують будь-які процедури на рівні національного судочинства, які необхідно
попередньо пройти? ..........................................................10
Запитання № 8. Скільки є часу для подання індивідуальної заяви до ЄСПЛ? .................10
Запитання № 9. Чи передбачений якийсь збір або мито за подання заяви до ЄСПЛ?.......11
Запитання № 10. Чи є якісь вимоги щодо способу доставки документів у ЄСПЛ? ...........11
Запитання № 11. Якою мовою потрібно подавати індивідуальну заяву? ...................12
Запитання № 12. Чи потрібно заявнику або його представнику бути присутнім у Страсбурзі під час
розгляду його заяви? ............................12
Запитання № 13. Чи надає Суд юридичні консультації з приводу подачі заяви до нього? .....13
Запитання № 14. Чи можуть попросити у заявника надати додаткові документи чи пояснення? ..........................13
Запитання № 15. Чи обов’язково представнику заявника бути адвокатом? .....................13
4 ЄСПЛ, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви...
Запитання № 16. Скільки часу потрібно чекати на розгляд заяви Судом? ....................... 14
Запитання № 17. Чи потрібно додавати оригінали документів? ...14
Запитання № 18. Що таке Секретаріат Суду і як він працює? ... 14
Запитання № 19. Яка різниця між палатою та секцією?.........14
Запитання № 20. Як формується склад палат та Великої палати? .....................14
Запитання № 21. Чи засідають судді у справах щодо своїх держав?.................15
Запитання № 22. Чи може змінюватися склад Суду при розгляді справи? ............15
Запитання № 23. У яких випадках справи розглядаються Великою палатою? .......15
Запитання № 24. Яка різниця між індивідуальною та міждержавною заявами? .....16
Запитання № 25. Якими є критерії прийнятності заяви? ........16
Запитання № 26. Порушення яких норм Конвенції оскаржують найчастіше? ..........17
Запитання № 27. Чи розглядає Суд суспільні питання? .........17
РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНІ АКТИ ......................................... 18
2.1. Закон України від 17.07.97 р. № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» .........18
2.2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року ..............20
2.3. Перелік Протоколів до Конвенції 1950 року, ратифікованих Україною ....................22
2.4. Витяг з Регламенту Європейського суду з прав людини ...25
РОЗДІЛ 3. ЗАПОВНЕННЯ ФОРМУЛЯРУ ЗАЯВИ ............... 63
3.1. Нотатка для заповнення формуляру заяви ................ 63

Кроме того на эту же тему

Скачать все по теме ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) обобщение практики и методические рекомендации одним архивом. 

2

Cкачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие "Особенности формирования доказательств и доказывание в уголовном праве Украины" в формате pdf
Cкачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие "Особенности формирования доказательств и доказывание в уголовном праве Украины" в формате Word

Аннотация автора: Фаринник В.
Особливості формування доказів та доказування в крим інальному судочинстві України/ В. І. Фаринник — Х.: Фактор, 2013. — с. 96. ISBN 978-966-180-581-0
Методичні рекомендації підготовлені адвокатом, кандидатом юридичних наук, заслуженим юристом України, членом Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокат ів при Національній асоціації адвокатів України — В. І. Фаринником Проблема доказування посідає одне з центральних місць у теорії кримінального процесу, яку нині у зв’язку з приведенням кримінального процесуального законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів, розробляють і розвивають багато вчених-процесуалістів, зокрема
Ю. П. Аленін, В. І. Галаган, Є. Г. Коваленко, Л. М. Лобойко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, М. Є. Шумило та ін. Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України та набрання ним чинності 20 листопада 2012 року визнається дійсно революц ійним кроком, чому передувала багаторічна, надзвичайно копітка робота широкого кола експертних груп і комісій, науковців та практиків. З огляду на сталі тенденції до збільшення кількості зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та кримінальних проваджень у слідчих підрозділах, належне законодавче й організаційне забезпечення процесу доказування — один з головних пріоритетів щодо ефективного виконання завдань кримінального судочинства. Тож наша праця є спробою запропонувати науково обґрунтовані шляхи розв’язання найбільш суттєвих теоретичних і прикладних проблем збирання доказів сторонами кримінального процесу, що виникають як на стадії досудового розслідування, так і судового провадження.

Содержание: 
РОЗДІЛ 1
ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ............. 7
1.1. Поняття та класифікація доказів .............................. 7
1.2. Процесуальні джерела доказів ................................ 14
1.3. Належність та допустимість при визнанні відомостей доказами .......... 27
РОЗДІЛ 2
ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ..........45
2.1. Поняття кримінального процесуального доказування ................... 45
2.2. Предмет, межі та суб’єкти доказування ................... 48
2.3. Процес доказування .............................................. 56
2.4. Принципи доказування .......................................... 63
РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗА КОРДОНОМ .....................................74
3.1. Загальні положення оцінки доказів, одержаних у рамках міжнародної правової допомоги . 74
3.2. Допустимість доказів, одержаних у процесі надання правової допомоги ............................. 82
Список використаних і рекомендованих джерел .............. 89
 

3

4

Скачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие "Методические пособия об оказании юридической помощи по делам которые вытекают из дорожно транспортных происшествий и других нарушений на транспорте" в формате pdf

Скачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие "Методические пособия об оказании юридической помощи по делам которые вытекают из дорожно транспортных происшествий и других нарушений на транспорте" в формате Word 
  
Аннотация автора: Абросимов О. С.
Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті/О. С. Абросимов, О. О. Абросимова. — Х.: Фактор, 2013. — 288 с. ISBN 978-966-180-584-1

Содержание: 
Вступ .......................................................................... 4
1. Терміни ................................................................... 13
2. Види ДТП. Наїзд. Зіткнення ..................................... 34
3. Момент виникнення небезпеки для руху ...................... 56
4. Особливості участі адвоката по кримінальним та адміністративним справам, що витікають
з дорожньо-транспортних пригод ................................... 67
5. Судова практика з розгляду адміністративних справ про деякі правопорушення на транспорті ................ 84
6. Система доказів у кримінальному та адміністративному процесі та участь адвоката
у формуванні їх сукупності ......................................... 108
7. Види експертиз, що найчастіше проводяться у справах про ДТП ............. 134
8. Підготовка адвоката до участі у справі.Вивчення та аналіз матеріалів справи ..... 145
9. Цивільно-правова відповідальність учасників ДТП ..... 154
10. Узагальнення судової практики з розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди,
завданої джерелом підвищеної небезпеки ...................... 161
11. Довідкові дані ...................................................... 265
12. Література, рекомендована для вивчення ................. 273

5

Скачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие "Методические рекомендации при предоставлении правовой помощи субъектам хозяйствования во время налоговых проверок". в формате pdf

Скачать (ознакомиться, посмотреть прочесть) пособие "Методические рекомендации при предоставлении правовой помощи субъектам хозяйствования во время налоговых проверок". в формате Word  
Аннотация автора: 
Методичні рекомендації підготовлено авторським колективом у складі:
Гвоздій Валентин – керівник авторського колективу, Василишин Сергій, адвокат ЮФ «Гвоздій та Оберкович», Кальницька Ірина, юрист, ЮФ «Гвоздій та Оберкович», Мисник Наталя, юрист, ЮФ «Гвоздій та Оберкович», Манойленко Катерина, юрист, ЮФ «Гвоздій та Оберкович», Береговий Ігор, юрист, ЮФ «Гвоздій та Оберкович». За редакцією та керівництвом заступника голови НААУ, РАУ, адвоката Гвоздія Валентина
Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб’єктам господарювання під час податкових перевірок/ За ред. В. Гвоздія/В. Гвоздій, С. Василишин, І. Кальницька
[та ін.]. — Х.: Фактор, 2013. — 80 с. ISBN 978-966-180-590-2
Содержание: 
1.1. Загальна інформація ............................................... 6
1.2. Наслідки ненадання запитуваних документів на запити податкової .............................. 9
РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК
ТА ЗУСТРІЧНИХ ЗВІРОК ..............................................12
2.1. Планова документальна перевірка ............................ 12
2.2. Позапланова документальна перевірка ...................... 13
2.3. Зустрічні звірки і зустрічні перевірки ...................... 15
РОЗДІЛ 3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ .......................................21
3.1. Поняття «акт» та «довідка» .................................... 21
3.2. Основні вимоги до акта (довідки) перевірки ............. 21
3.3. Що має містити в собі акт (довідка)? ....................... 23
3.4. Що має додаватися до акта (довідки)? ..................... 28
3.5. Підписання акта (довідки) ...................................... 30
3.6. Надсилання/вручення акта (довідки) ...................... 31
3.7. Надання платником податків заперечення на акт........ 32
3.8. Порядок розгляду заперечень на акт ........................ 32
3.9. Оскарження дїй посадових осіб податкової під час проведення перевірки та складання акта 34
4 Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб’єктам...
РОЗДІЛ 4. ВИНЕСЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПЕРЕВІРКИ ...................................................................38
4.1. Податкове повідомлення-рішення: поняття, підстави прийняття, способи оскарження ... 38
4.2. Статус нарахованої суми грошового зобов’язання ....... 39
РОЗДІЛ 5. ПРОЦЕДУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ-РІШЕНЬ ...............................................41
5.1. Порядок адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень .................... 41
5.2. Види скарг. Первинна та повторна скарги ................. 43
РОЗДІЛ 6.
ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ-РІШЕНЬ ......46
6.1. Строки судового оскарження податкових повідомлень-рішень ......................... 46
6.2. Підсудність справ про оскарження  податкових повідомлень-рішень ................47
6.3. Судовий збір ......................................................... 48
6.4. Судовий розгляд справ про визнання протиправними та скасування податкових
повідомлень-рішень ...................................................... 48
6.5. Умови, на які слід звернути увагу при підготовці позовної заяви про визнання
протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень ...............................50
6.6. Докази, які найчастіше використовуються податковим органом ........................ 52
6.7. Можливість відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого статтею 212 КК України ............................................... 54
Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб’єктам... 5
РОЗДІЛ 7. НАЙПОШИРЕНІШІ КАТЕГОРІЇ СУДОВИХ СПОРІВ З ОСКАРЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ-РІШЕНЬ .......................59
7.1. Загальна інформація .............................................. 59
7.2. Оскарження ППР, винесеного на підставі виявлення порушень під час складання
первинних документів ................................................... 61
7.3. Оскарження ППР, винесеного на підставі виявлення сумнівів щодо реального характеру
господарських операцій ................................................ 63
7.4. Оскарження ППР, винесеного на підставі виявлення факту здійснення операцій, що не
стосуються господарської діяльності ............................... 67
7.5. Оскарження ППР, винесеного на підставі встановлення факту нікчемності договорів .... 69
7.6. Порушення податкового законодавства контрагентами платника податків .................. 73
данные материалы содержат практические советы для адвокатов Украины, которыми можно воспользоваться при оказании правовой помощи и предоставлении юридических консультаций как в уголовном, так и в налоговом праве, при оказании правовой помощи юридическим и физическим лицам. Отдельно хотелось бы отметить практические рекомендации по поводу обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и советы по защите клиента по делам связанным с ДТП (дорожно транспортными происшествиями). 

Уникальная возможность для посетителей нашего сайта скачать все пособия одним архивом 

Узнать подробности / Заказать услугу