Разъяснение нотариусам

Разъяснение о нотариусах на сайте адвокатаНаследство и его оформление в ДНР

Нотариус Донецка разъяснение 

Разъяснение утратило силу после вступления в действие Порядка осуществления нотариальных действий ДНР

Законом «О нотариате» предусмотрена обязанность проверки гражданской правоспособности и дееспособности юридического лица как правило нотариус это делает путем ознакомления с учредительными документами и информацией в ЕГР в отношении этого юридического лица, с целью установления отвечает ли данное нотариальное действие, объему гражданской правоспособности и дееспособности. 

Стаття 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. 
Встановлення намірів сторін вчиняти правочин
 
     Під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь.
     Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за паспортом громадянина України або іншими документами, передбаченими статтею 43 цього Закону (крім посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи), які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.
     У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою фізичною особою.
      При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов'язаний ознайомитися з установчими документами, інформацією про неї, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців цієї юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.
     У разі наявності у нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від цієї юридичної особи, державного реєстратора, органів державної податкової служби, інших органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи.
     Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень.
      Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові. Дійсність довіреності перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
     Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, нотаріусу подається документ, в якому закріплено повноваження даного органу та розподіл обов'язків між його членами.
     У разі наявності сумнівів щодо уповноваженого представника, а також його цивільної дієздатності та правоздатності нотаріус має право зробити запит до відповідної фізичної чи юридичної особи.
     Нотаріус зобов'язаний встановити дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину.
     Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін.
     Встановлення дійсних намірів однієї із сторін правочину може бути здійснено нотаріусом за відсутності іншої сторони з метою виключення можливості стороннього впливу на її волевиявлення.
     Правочин посвідчується нотаріусом, якщо кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки, про що свідчать особисті підписи сторін на правочині.
 

В случае наличия у нотариуса сомнений относительно представленных документов, согласно Закона «О нотариате», он может потребовать от этого юридического лица, госрегистратора, органов ГНС, других органов, учреждений и физических лиц дополнительные сведения или документы. Однако, нотариус имеет доступ к реестру и сам может проверить сведения из реестра, не требуя от юридического лица бумажного выписки из реестра.

 Стаття 46. Витребовування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії
     Нотаріуси або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.
     Відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом. Цей строк не може перевищувати одного місяця.
      Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.
 
     Поэтому способ проверки дееспособности и правоспособности юридических лиц зависит от самого нотариуса, от его здравого смысла. 


Источник: https://юквип.рус
Категория: Наследственное право ДНР | Добавил: Admin (27.07.2013) | Автор: Денис Воробьев адвокат Донецк E W
Просмотров: 3063 | Теги: вытяг, ЕГР, Адвокат Донецк, нотариус, регистрация, требование, Разъяснение | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
avatar